Két ember kapcsolatának négy szólama van. Ha ezek közül bármelyik hiányzik, a házasság
megbetegszik. A teljes, négyszólamú házasságot Gyökössy Endre Életápolás címő könyve
alapján (aminek egyébként elolvasását ajánlom) így lehetne ábrázolni:

agapé – hitbeli szeretet (Szeretlek, mert szeretlek.)
filia – baráti szeretet (Szeretlek, mert társam vagy.)
erosz – érzelmi szeretet (Szeretlek, mert ilyen vagy.)
szexus – testi szeretet (Szeretlek, mert enyém vagy.)

Szexus nélkül nincs házasság, ahogy test nélkül sincs ember. A szexualitás testi
kapcsolata több mint a gyermeknemzés szüksége. Két ember testi öröme ez: a másik
odaadásának és a magam odaadásának a boldogsága. Aki csak a gyermeknemzés szükségét
látja két ember szexuális kapcsolatában, az a szájat se tekintse másnak, mint rágógépnek,
élelmiszer-kapunak, ahol belökjük az anyagot. Pedig szánkkal beszélni is tudunk, sit dalolni,
fütyörészni is.

Az erosz más. A testi szerelem lelkibb, esztétikaibb oldala. A másiknak nem
egyszerően átengedem magam, hanem tetszeni vágyom neki. Kívánom it, és igyekszem ezért
én is kívánatos lenni. Az erosz tapintja meg a kedves hangja selymét, látja meg szeme színét,
haja göndörségét. Ha szeretetünkbil ez a szólam hiányzik, akkor jól olajozott gép lehet még
kapcsolatunk, de izgalmas, sokszólamú, emberi közösség már nem. Fel kell fedezni a másikat!
Ez a szerelem megismerésének az útja.

A filia baráti, szociális szeret, ami két embert társsá, baráttá tesz. A szeretnek ez a
fajtája sorsközösséggé teszi kapcsolatunkat. Általa azt mondom el, hogy azért szeretem a
másikat, mert segítitársam, akivel mindent megosztok. Ide tartoznak közös élményeink,
emlékeink, közös kalandjaink, amelyek stabillá teszik kapcsolatunkat, és (különösen életünk
alkonyán) széttéphetetlen kötelékként főzik össze hanyatló életünket.

Sokszor a gyerekekre, a körülményekre hivatkozva hanyagoljuk el a szeretetnek ezt a
szólamát. Pedig ez a baráti közösség a házasság szeretetkapcsolatának nagy jellemnevelije.
Közösen könnyebb újjá lenni az önzés felett. Könnyebb megtanulni a másokért élés krisztusi
parancsát. Ha a szeretetnek ez a szólama hiányzik, kiürül kapcsolatunk. Ez tanít meg
észrevenni azt, aminek a másik örül, és behunyni a szemünket ott és akkor, amikor viszont így
kell szeretni. Belile fakad a türelem, az, ha tudunk közösen imádkozni, és egymásért
áldozatot hozni. Általa megtanulhatunk átlátszónak és egyértelmőnek lenni, és itt értjük meg a
gyakorlatban, mit jelent a megbocsátás. Mindezt csak derősen lehet megélni.

Az agapé a házasság lelki oldala. Az Istentil kapott szeretet továbbadott formája. Nem
érdemekre, szépségre, vagy a testi kapcsolat örömére épít ,bár ezeket sem tagadja , hanem a
hálára. Hálás azért, hogy az Istentil érdemtelenül kapott szeretetet van kinek továbbadni és
van kitil újra meg újra, naponta megkapni. Ez teszi teherbíróvá szeretetünket. Ez kell, hogy
legyen az alapszólam. Itt lehet feltöltekezni. Ha a barátságunk elgyengül, ha nem tudjuk már
maradék nélkül adni önmagunkat, ha megkopik bennünk a másik félti, felfedezi csodálata és
a szürke megszokás fojtogat, az agapé ad erit, alapot újra szeretetünknek.

Régi szokás a szeretet szívvel ábrázolni. Találó kép. Az anatómusok a szívben két pitvart és
két kamrát különböztetnek meg. Szeretetünknek is vannak pitvarai meg kamrái. A pitvar a
találkozás helye, ott van az a hely, ahol egymásra lelünk, udvarolunk (pitvarolunk); a kamra a
titkok helye, az intim szféra, ahol azok a dolgok történnek, amelyek nem valók mindenki elé.

Ez a titok is hozzátartozik házasságunkhoz.
Egy óra hosszat szeretni állati dolog.
Egy évig szeretni emberi dolog.
Egy életen át szeretni angyali dolog.
Egy életen át egyet szeretni isteni dolog.

Forrás:

http://www.eletfa-alapitvany.hu/eletfa-alapitvany/letolt/gyokossy_endre_gondolatai.pdf?fbclid=IwAR2t_8q3DhIvi5X1_rnorv_NTj9Y9En0BU9NnpuInma54zlX8SxeeZ84AZc

http://bdeg.sopron.hu/~n0602/hu/fooldal/mb_fooldalelem01.htm